KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność.[T. 3] / / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia.
    Toruń :[Warszawa] : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Fundacja Nowe Teraz, 2015. 678 s. ; 23 cm.
   
Na 4 s. okł.: "... dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia-instytucje-efektywność", która odbyła się 10-11 kwietnia 2014 r. w Warszawie w siedzibie Sejmu.    
U góry okł. logo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

    ISBN 978-83-8019-140-2


Prawa człowieka
Prawa człowieka
Prawa człowieka

   
WM.18006   
WM.18007   
SA.23417        UKD: 341.231.14(4-67)(061)