KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bogaj, Andrzej.

    Kształcenie ogólne : między tradycją a ponowoczesnością / / Andrzej Bogaj.
    Warszawa : IBE Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. 229 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-87925-32-2


Edukacja
Edukacja
Reforma szkolnictwa

   
Z.108591   
Pd.18601   
Pd.18602        UKD: 37.013(438)"1989/...":316.64