KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nizielska, Aleksandra.

    Strategie marketingowe korporacji transnarodowych / / Aleksandra Nizielska.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. 265 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-849-4


Przedsiębiorstwa międzynarodowe
Marketing strategiczny.
Marketing strategiczny

   
S.92522        UKD: 334.75:339.138