KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Grzegorczyk, Tomasz ((1949- ).)

    Wnioskowy tryb ścigania czynów karalnych / / Tomasz Grzegorczyk.
    Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986. 441 s. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Lodziensis)
    (Acta Universitatis Lodziensis)
    ISBN 83-7016-175-8


Postępowanie karne

   
SA.15254        UKD: 343.1(438)"19"