KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    XIII. Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Wilnie pod protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. dra Ignacego Mościckiego : 26.-29. września 1929.
    Wilno : [s.n.], 1929 112 s., [1] k. tabl. złoż. ; 22 cm.

Medycyna
Nauki przyrodnicze

   
Z.108858        UKD: 005.745:614.258:5-057.4](438)