KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Staszewski, Jacek ((1933-2013).)

    Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską w latach 1704-1706 : (misja rzymska) / / Jacek Staszewski.
    Toruń :Poznań : TNT ; Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. 171, [1] s. ; 24 cm.
    (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; r. 71, z. 1)
    (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ISSN 0082-5522 r. 71, z. 1)

Kościół katolicki

   
H.19662        UKD: 94(438).04