KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tezisy = Abstracts : 27-j Meždunarodnyj geologičeskij kongress, SSSR, Moskva 4-14 avgusta 1984. Vol. 3, Sections 06, 07 / / [red. otv. N. A. Bogdanov].
    Moskva : "Nauka", 1984. 487 s. ; 22 cm.
   
Z.108768        UKD: 55:550.34:551.24](061)=111=161.1