KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wierzbicki, Andrzej ((1942- ).)

    Groźni i wielcy : polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii / / Andrzej Wierzbicki.
    Warszawa : Sic!, 2001. 248, [3] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-88807-00-5


Despotyzm
Historiografia
Historiografia

   
H.15161        UKD: 94(47+57):930.1(091)(438)]"18/19"