KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pedagogika porównawcza : konteksty teoretyczne i praktyczne : (I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej) / / pod red. Zenona Jasińskiego i Eugenii Karcz ; Uniwersytet Opolski.
    Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. 197 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7395-154-7


Pedagogika porównawcza

   
WM.6291   
Z.107075        UKD: 37.013.4(061)