KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Grzelak, Szymon.

    Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży : aktualny stan badań na świecie i w Polsce / / Szymon Grzelak.
    Warszawa : "Scholar", 2006. 311 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7383-187-8


Młodzież
Młodzież
Edukacja seksualna młodzieży

   
Z.107079        UKD: 616-084:613.88-053.6:372.816.388