KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Oleksyn, Tadeusz.

    Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / / Tadeusz Oleksyn.
    Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. 300 s. : il. ; 24 cm.
    (HR)
    (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
    ISBN 83-7484-006-4


Zarządzanie przedsiębiorstwem
Profesjonalizm
Innowacje organizacyjne
Kwalifikacje zawodowe
Przydatność zawodowa

   
E.70333        UKD: 658.3:65.012.4:331.108.4