KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eberhardt, Piotr ((1935-2020).)

    Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku / / Piotr Eberhardt.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 183 s., [1] k. map złoż. : mapy ; 24 cm.
    ISBN 83-227-2424-1


Demografia
Etniczność
Stosunki międzyetniczne
Wojna światowa (1939-1945)
Wojna w krajach byłej Jugosławii (1991-1995)

   
H.15198        UKD: 323.11:314](497)