KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszak
    Toruń "Akapit" 2005 282 s. wykr. 23 cm.
    (Problemy Pracy Socjalnej)
   
U góry okładki: Polska w Europie: ograniczenia i perspektywy : 12 ogólnopolski zjazd socjologiczny Poznań, 15-18.09.2004. - Bibliogr.

    ISBN 83-89163-11-X

   
Pd.17818        UKD: 304:316.64:364:316.45](438)(061)