KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowak, Izabela ((filologia rosyjska).)

    Tradycje kulturowo-religijne prawosławia i katolicyzmu = Kul'turno-religioznye tradicii pravoslaviâ i katolicizma : materiały dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej i lektoratów / / Izabela Nowak, Oksana Małysa.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 159, [1] s. : il., err. ; 24 cm.
    (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 41)
    (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 1644-0552 nr 41)
    ISBN 83-226-1436-5


Język rosyjski

   
Z.106916