KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Warneńska, Monika ((1922-2010).)

    Śladami poetów / / Monika Warneńska.
    Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. 158 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7441-255-0


Poeci polscy
Poezja polska

   
Z.106915        UKD: 821.162.1(091)-1:929(438)-051]"19"