KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dziurbejko, Tomasz.

    Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / / Tomasz Dziurbejko.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 230, [1] s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 83-7251-616-2


Samorząd lokalny
Gminy
Gminy
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
Fundusze strukturalne

   
E.70193   
CDE.1654   
T.10064   
S.95316   
S.95317   
GW.8515   
GW.8516   
TM.14231        UKD: 336.2:353](438)"1989/..."