KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mroczkowski, Rafał.

    Weksel in blanco w praktyce gospodarczej / / Rafał Mroczkowski, Renata Mroczkowska.
    Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. 184 s. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7426-279-8     ISBN 83-7426-279-6


Weksle własne
Weksle handlowe

   
E.70169        UKD: 336.777:347.745/.746](438)