KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polska czerwona księga zwierząt : kręgowce = Polish red data book animals : vertebrates / / red. nauk. Zbigniew Głowaciński. Wyd. 2.

    Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 2001. 449, [3] s. : il. ; 30 cm.
    ISBN 83-09-01735-9


Kręgowce
Zwierzęta zagrożone

   
Bl.10662        UKD: 502.74:597/599](438)