KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mikuła, Bogusz ((1966- ).)

    Organizacje oparte na wiedzy / / Bogusz Mikuła.
    Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. 255 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 173)
    (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Monografie ISSN 0209-1674 Seria Specjalna,)
    ISBN 83-7252-302-9


Organizacja ucząca się.
Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny.

   
E.70637   
S.92504        UKD: 658.1/.5:65.012.4:001.89