KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Cenda-Miedzińska, Klaudia.

    Udział szkolnych klubów europejskich w promowaniu europejskiego wymiaru edukacji / / Klaudia Cenda.
    Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych, 2005. 210 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-915039-8-4


Edukacja międzykulturowa
Edukacja międzykulturowa

   
Pd.17919        UKD: 37.013.43:316.7:373:378](4)"1990/..."