KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku / / pod red. Barbary Czapik-Lityńskiej i Marty Buczek.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 266 s. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2380)
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2380)
    ISBN 83-226-1504-3


Literatura słowiańska
Podmiot (filozofia)
Tożsamość (filozofia)

   
Z.106970   
P.21557        UKD: 821.16(091)"19":82.0