KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Oblicza współczesnego terroryzmu / / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego.
    Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. 207 s. : il., 24 cm.
    (Terroryzm, Antyterroryzm, Konflikty)
    (Terroryzm, Antyterroryzm, Konflikty)
   
Publikacje zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku", 1-2 czerwca 2005.

    ISBN 83-7441-395-6     ISBN 978-83-7441-395-4


Terroryzm

   
SA.14404   
H.15438        UKD: 323.28(061)