KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Słaby, Teresa.

    Konsumpcja : eseje statystyczne / / Teresa Słaby.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 232 : il. ; 23 cm.
    ISBN 83-7251-635-9


Konsumpcja (ekonomia)
Konsumpcja (ekonomia)
Konsumpcja (ekonomia)

   
E.70209   
T.19383        UKD: 330.567.2(438)"1989/..."(083.41)