KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych.
    Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004. 173 s. : wykr. ; 23 cm.
    (Alkohol a Zdrowie ; nr 30)
    (Alkohol a Zdrowie nr 30)
    ISBN 83-89566-04-4


Alkoholizm
Konsumpcja alkoholu
Konsumpcja alkoholu

   
Z.106941   
Pd.17522        UKD: 316.6:613.81:330.567.22](438)