KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

PAJĄK, EWA

    Działalność edukacyjna Amerykańskiego Korpusu Pokoju w krajach Europy środkowo-wschodniej / Ewa Pająk.
    Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2005. - 189 s. : wykr. ; 21 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-915039-7-6

   
Pd.17903        UKD: 364.446"1989/...":341.232](4-191.2-11)