KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Draniewicz, Bartosz.

    Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji : komentarz / / Bartosz Draniewicz. Stan prawny: 1 stycznia 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. XIX, 308 s. : il. ; 19 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
    (Krótkie Komentarze Becka)
    ISBN 83-7387-987-0


Samochody
Samochody
Samochody

   
SA.14425        UKD: 349.6:628.5:629.33](438:4-67)(094.5.07)