KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

CHRÓŚCIELEWSKI, WOJCIECH

    Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Wyd.2, [stan prawny na 1 kwietnia 2006 r.]

    Warszawa "LexisNexis" 2006 634 s. 20 cm.
   
Ind.

    ISBN 83-7334-600-7     ISBN 978-83-7334-600-0

   
SA.14448   
GW.3281   
GW.3282   
GW.3283        UKD: 351.077.3:351.95](075.8)