KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Komentarz do kodeksu cywilnego.Ks. 3,T. 2 /Zobowiązania. / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. Wyd. 7, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 898, [2] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7334-644-9     ISBN 978-83-7334-644-4


Prawo cywilne
Prawo cywilne
Umowy
Umowy

   
SA.14453        UKD: 347(438)(094.507):347.41/.43