KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    "Nowa gospodarka" a transformacja / / red. naukowa Marcin Piątkowski ; Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER.
    Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. 401 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89437-14-7


Rozwój gospodarczy.
Techniki informatyczne
Systemy telekomunikacyjne.

   
T.8124   
TM.13516        UKD: 621.39:681.5:004:339.9:330.35]"1945/..."