KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

PRZYBYŁOWSKI JAN

    Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów /
    Gdańsk : Wydaw.Uniw.Gdańskiego, 1999. 176 s. : 24 cm.
   
Bibliogr

    ISBN 83-7017-588-0

   
E.67195   
S.86649   
S.86650        UKD: 161/164+167/168](075.8)