KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skowrońska-Bocian, Elżbieta.

    Komentarz do kodeksu cywilnego.Ks. 4,Spadki / / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Wyd. 7, stan prawny na 6 maja 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 297, [3] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7334-616-3     ISBN 978-83-7334-616-1


Sukcesje i spadki
Sukcesje i spadki

   
SA.14439   
SA.14861        UKD: 347(438)(094.5.07):347.65/.68