KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jarosz, Ewa.

    Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka.
    Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. 428, [1] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-89501-52-X


Diagnoza pedagogiczna
Socjometria
Dojrzałość szkolna
Dysleksja

   
Pd.18258   
Pd.17825        UKD: 37.012:37.064.2:376](075.8)