KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BRZEZIŃSKI, WŁODZIMIERZ

    Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński Wyd.2 rozsz. i zaktual.

    Warszawa Wydaw. XXL Media 2006 197 s. fot., il., mapy 24 cm.
    ISBN 83-923328-1-4

   
Z.108926   
SA.14494        UKD: 061.1(4-67):339.923UE](038)