KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wykładnia prawa : odrębności w wybranych gałęziach prawa / / pod red. Leszka Leszczyńskiego
    Lublin Wydaw.UMCS 2006 200 s. 24 cm.
   
SA.14497        UKD: 340.1:34(438):341.12(4-67):341.22