KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dauter, Bogusław.

    Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. Wyd. 2.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 409, [3] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
    ISBN 83-7334-646-5     ISBN 978-83-7334-646-8


Postępowanie administracyjne
Sądy administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie sporno-administracyjne
Formularze (prawo)

   
SA.14468   
SA.14951        UKD: 351.077.3(438)(083)