KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Waluga, Marek.

    Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych / / Marek Waluga. Stan prawny na 16 sierpnia 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 264, [4] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7334-654-6     ISBN 978-83-7334-654-3


Opłata skarbowa
Umowy

   
SA.14474   
SA.14847        UKD: 336.226.4:347.13/.14](438)(094.5.07)