KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Balicki, Janusz ((1947- ).)

    Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy / / Janusz Balicki, Peter Stalker.
    Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. 396 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-7072-403-5


Emigracja i imigracja.
Imigranci.
Imigranci
Uchodźcy
Emigracja i imigracja
Uchodźcy
Prawo azylu

   
Z.107053        UKD: 341.43(438:4-67)"1989/..."