KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [przygot. do dr. Marek Rublewski] ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Rachunkowości, Akademia Rolnicza w Szczecinie. Katedra Rachunkowości.
    Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. 595 s. ; 24 cm.
   
Opracowanie jest dedykowane Panu Profesorowi zw. dr hab. Kazimierzowi Sawickiemu, który w 2006 r. obchodzi jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowej.

    ISBN 83-60065-36-5


Rachunkowość zarządcza.
Przedsiębiorstwa
Rachunek kosztów.

   
E.70271   
S.95449        UKD: 657:658.14/.17