KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Administracja publiczna / / red. nauk. Jerzy Hausner. Wyd. 2, uaktualnione.

    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. 291 s. ; 24 cm.
   
Okł.: Wydanie nowe.

    ISBN 83-01-14366-5


Administracja publiczna
Administracja publiczna
Administracja publiczna
Administracja publiczna
Administracja publiczna
Administracja publiczna

   
WM.5590   
WM.5591   
T.8649   
WM.5589   
SA.14169   
GW.8105   
E.76909        UKD: 351/354(438)"1989/..."(075.8)