KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Marketing a aktywność regionów / red. nauk. Jan Karwowski ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu. Polska Akademia Nauk. Oddział Gdańsk. Sekcja Organizacji i Zarządzania
    Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2006. - 236 s. : wykr. ; 25 cm.
   
Summ.

    ISBN 83-60397-06-6

   
E.70260   
E.70261        UKD: 339.138:332.14:352/353](438)