KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20151112001200.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA U/98ZS
WA U/ZS
WA U/98AST
WA U/98MAPs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

837334568X

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej :
współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych /
Katarzyna T. Boratyńska [et al.] ; pod red. Adama Górskiego i Andrzeja Sakowicza.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Boratyńska, Katarzyna T.
7761

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Górski, Adam
(prawo).
Red.
18235

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sakowicz, Andrzej.
Red.
18802

920 -ISBN [ , ]

83-7334-568-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

498 s. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
341.22
Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym. Własność w prawie międzynarodowym.
3378
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
341.4
Międzynarodowe prawo karne.
3401
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
343.85
Zapobieganie przestępczości. Profilaktyka kryminalna. Agencje ochrony.
3492
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
341.1
Organizacje światowe. Organizacje międzynarodowe.
3361
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).

980 -Symbol UKD [ , ]

341.22:341.4:343.85:341.1](4-67)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 484-498.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Przestępczość
zwalczanie
Kraje Unii Europejskiej.
384349

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Policja
współpraca międzynarodowa.
380900

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Współpraca sądowa międzynarodowa
Kraje Unii Europejskiej.
387982

Egz.

Data inwentaryzacji Sygnatura Kierowanie Status udost. Numer inwentarzowy
2006-04-11 CIDE CDE.1618
2006-10-16SA.14354SA1SA.14354
2007-01-16SA.14843SA-2SA.14843