KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20130902011700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL U/MG
LUBL U/MG
LUBL U/bg
LUBL U/WAGs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Stanisław Pigoń :
człowiek i dzieło : charakterystyki, wspomnienia, materiały : praca zbiorowa /
pod red. Henryka Markiewicza, Marii Rydlowej, Tadeusza Ulewicza.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
Wydawnictwo Literackie,
1972.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Markiewicz, Henryk
(1922-2013).
Red.
69172

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Rydlowa, Maria
(1924- ).
Red.
41464

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Ulewicz, Tadeusz
(1917-2012).
Red.
16957

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

530, [2] s., [41] s. tabl. fot. :
portr. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Literackie.
pbl
53605

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
8014
821.162.1(091)
Literatura polska (historia).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
6953
929-052A/Z
Biografie indywidualne.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
7642
(438)
(Polska).

980 -Symbol UKD [ , ]

821.162.1(091):929-052Pigoń S.(438)](061)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. prac S. Pigonia s. 448-509.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Indeksy.

600 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej [1, ]

Pigoń, Stanisław
(1885-1968).
12991

600 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej [1, ]

Pigoń, Stanisław
(1885-1968)
bibliografia.
354952

Egz.

Kierowanie Uwagi Data inwentaryzacji Status udost. Sygnatura Numer inwentarzowy
W 2006-11-09-3 WM.5753
Zprzepisany2006-11-091egz.arch.Z.17217
Zprzepisany2006-11-091Z.17217Z.25250
Zprzepisany2006-11-092Z.17217Z.34688
Zprzepisany2006-11-092Z.17217Z.39042