KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20121011012100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/mt
WR U/mt
WR U/dl
WA U/JKs
GL 001/IFW
KR 93/AW

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8360434212

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Badania operacyjne i systemowe 2006 :
analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy : e-wyzwania /
pod redakcją Edwarda Urbańczyka, Andrzeja Straszaka i Jana W. Owsińskiego ; Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

246 -Wariant tytułu [3,0]

Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania

246 -Wariant tytułu [1,3]

BOS 2006 - e-wyzwania

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Akademicka Oficyna Wydawnicza "Exit",
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Urbańczyk, Edward
(1947- ).
Red.
43022

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Straszak, Andrzej
(1931- ).
Red.
48787

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Owsiński, Jan Wojciech.
Red.
48785

920 -ISBN [ , ]

83-60434-21-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

455 s. :
il. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania.
Badania Operacyjne i Systemowe
435578

111 -Hasło główne - nazwa imprezy [2, ]

Badania Operacyjne i Systemowe 2006
(9 ;
2006 ;
Szczecin).
435579

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.012
Metody organizacji i zarządzania. Badania. Obserwacje. Próby. Symulacja. Analiza systemów. Formy organizacji. Współpraca.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.012.122
Badania operacyjne. Programowanie liniowe.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
330.45
Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce).
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
338.4
Produkcja i inne działy gospodarki według dziedzin. Ekonomiki szczegółowe.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
004.7
Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

65.012:65.012.122:330.45:338.4:004.7](061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

U góry s. tyt.: "60-lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim".

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały z konferencji BOS 2006.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Zarządzanie
informatyka
konferencje.
360922

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Badania operacyjne
konferencje.
426603

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Analiza systemów
konferencje.
359196

Egz.

Numer inwentarzowy Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost.
E.70342E2007-01-17-11
S.95577S2017-12-08-2