KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140217012200.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ M/RK
SZCZ M/RK
POZN U/EMs
WR U/bk

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8370724167

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Jaworski, Romuald
(1950- ).
482843

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Harmonia i konflikty /
Romuald Jaworski.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 2.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2006.

920 -ISBN [ , ]

83-7072-416-7

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

498 s. :
il. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa).
Wydawnictwo.
pbl
55040

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
159.923
Osobowość. Psychologia indywidualna. Cechy charakteru. Temperamenty i ich typologia. Kształtowanie osobowości. Samowiedza. Samopoznanie. Samorealizacja. Samoakceptacja.
(438)
(Polska).
"2001/..."
Od 2001.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
27-46/-48
Chrześcijaństwo. - Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna.
(438)
(Polska).
"2001/..."
Od 2001.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
316.64
Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. System przekonań. Przyciąganie. Unikanie. Frustracja. Uczucia społeczne i aspołeczne. Tolerancja. Nietolerancja. Konformizm. Nonkonformizm. Fatalizm. Dogmatyzm. Fanatyzm. Uprzedzenia. Dyskryminacja.
(438)
(Polska).
"2001/..."
Od 2001.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
27-44
Chrześcijaństwo. - Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Zewnętrzne przejawy życia religijnego. Post.
(438)
(Polska).
"2001/..."
Od 2001.

980 -Symbol UKD [ , ]

159.923:27-46/-48:[316.64:27-44](438)"2001/..."

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 425-467.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Psychologia pastoralna.
126975

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Konflikt (psychologia)
aspekt moralny.
415546

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy
H2014-05-281H.25894
Z2007-02-061Z.107636