KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20210325002900.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/41BJ
KR U/41BJ
KR U/41BJs
WA N/PBbj
WA N/PBmas

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373346074

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788373346079

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Tylec, Grzegorz.
45621

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Ochrona tytułu utworu w prawie polskim /
Grzegorz Tylec.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.

920 -ISBN [ , ]

83-7334-607-4

920 -ISBN [ , ]

978-83-7334-607-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

193, [3] s. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.77
Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).
(438)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.78
Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze.
(Polska).
(438)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
351.751
Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy. Cenzura. Kontrola wydawnictw.
(Polska).
(438)

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
050+070
Prasoznawstwo .Czasopiśmienictwo.
(Polska).
(438)

980 -Symbol UKD [ , ]

347.77:347.78:351.751:050+070](438)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 189-[194].

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Znaki handlowe
ochrona
Polska.
417767

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Nieuczciwa konkurencja
Polska.
351341

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa
prawo
Polska.
350779

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawa osobiste
Polska.
361194

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Tytuły (prawo autorskie)
Polska.
580268

Egz.

Numer inwentarzowy Kierowanie Sygnatura Status udost. Data inwentaryzacji
SA.14440SASA.1444012006-10-26
SA.14815SASA.14815-22007-01-15