KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania /

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta.
Elżbieta Czarny-Drożdżejko.
Kraków :
Uniwersytet Jagielloński : | Zakamycze,
2005.
479 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ z. 90)
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ ; z. 90)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii.
Bibliogr. s. 459-479.
347.56:347.78:351.751:050+070:343.63:342.72/.73](438)
3139 (to nie jest sygnatura)

Odpowiedzialność zawodowa.
(Polska).

 prawo
Zniesławienie -- Polska.
Dziennikarstwo śledcze -- Polska.
Zniesławienie
Prasa
Polska.
Mass media
Mass media -- prawo -- Polska.
Dziennikarstwo śledcze
Prasa -- prawo -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16556)
Sygnatura SAc.39/90
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000165565 -
Na miejscu
Rekord: