KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania /

Czarny-Drożdżejko, Elżbieta.
Elżbieta Czarny-Drożdżejko.
Kraków :
Uniwersytet Jagielloński : | "Zakamycze",
2005
479 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ z. 90)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.
Bibliogr.
347.56:347.78:351.751:050+070:343.63:342.72/.73](438)
3139 (to nie jest sygnatura)

Odpowiedzialność zawodowa.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16556)
Syg.SAc.39/90
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000165565 -
Na miejscu
Rekord: