KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Kraków : Zakamycze, 2003-2007.
Niereg.
Z.84-100.
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej [Z.71-83]
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej [z.1=101 (2008)-]
152380 (to nie jest sygnatura) 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopismaAktywny tom serii przenosi do opisu tego tomu jako monografii.

Lokalizacja: SAc___Bibl. Prawa i Administracji
Sygnatura: SAc.39
Zasób: Z.84 (2003)
Z.85 (2003)
Z.86 (2004)
Z.87 (2004)
Z.88 (2004)
Z.89 (2005)
Z.90 (2005)
Z.91 (2005)
Z.92 (2005)
Z.94 (2006)
Z.95 (2006)
Z.96 (2006)
Z.97 (2007)
Z.98 (2007)
Z.99 (2007)
Rekord: