KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks.4, Spadki

Ks.4, Spadki
SKOWROŃSKA-BOCIAN, ELŻBIETA
Elżbieta Skowrońska-Bocian. -
Wyd. 7, stan prawny na 6 maja 2006 roku.
Warszawa :
"LexisNexis",
2006. -
297 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Ind.
978-83-7334-612-3
347(438)(094.5.07):347.65/.68
1058 (to nie jest sygnatura)

Prawo cywilne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14521)
Syg.SA.14521
Tylko na miejscu 31/10/2006 2002000145215 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: