KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo do prywatności a media : seminarium zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 20 października 2003 roku.

seminarium zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 20 października 2003 roku.
Warszawa :
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
cop. 2005.
52 s. ; 24 cm.
83-913680-1-7
342.72/.73:316.77:050+070](061)
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 konferencje.
Wolność informacji -- konferencje.
Prawo do życia prywatnego -- konferencje.
Wolność informacji
Prawo do życia prywatnego

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji SA.14827 SA.14827 Tylko na miejscu 19/01/2015 -
Na miejscu
Rekord: