KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

DAUTER, BOGUSŁAW
Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek
Wyd. 2.
Warszawa
"LexisNexis"
2006
409 s. 24 cm. + CD-ROM.
2
brak wypożyczeń
978-83-7334-646-8
351.077.3(438)(083)
888 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Zestawienia. Tabele. Wzory. Przepisy).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14951)
Sygnatura SA.14951
Tylko na miejscu 15/01/2007 2002000149510 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14468)
Sygnatura SA.14468
krótkoterminowe 26/10/2006 2002000144683 Zamów
Rekord:
ISBN: